25.05.2023 - 29.05.2023
Previous
Next

Komitet EUROPA RALLY to stowarzyszenie, które zrzesza turystów caravaningowych z całej Europy. Początki sięgają roku 1961, gdy Edy Fritsch pochodzący z Luksemburga zorganizował w luksemburskim Remich pierwszy europejski zlot. Wzięło w nim udział 60 załóg, co jak na tamte czasy było na prawdę dobrym wynikiem. Edy, mający wokół siebie przyjaciół-założycieli, został wybrany na pierwszego Prezydenta EUROPA RALLY. Wraz ze swoimi przyjaciółmi z Anglii, Francji, Niemiec i Belgii, zdecydowali, że takie wydarzenia będą cykliczne i będą się odbywały zawsze w Zielone Świątki, ale za każdymrazem w innym europejskim kraju. Celem przyświecającym całej akcji było nawiązywanie przyjaźni między turystami w całej Europie. Status stowarzyszenia non-profit przy RCSL w Luksemburgu Europa Rally otrzymał formalnie dopiero na Walnym Zgromadzeniu w dn. 20 maja 1994 r. w Gandawie w Belgii.

Obecnie na czele władz stowarzyszenia stoi Prezydium składające się z Prezydenta i jego zastępcy, Skarbnika i Sekretarza. Są oni wybierani na trzyletnią kadencję decyzją większości. Obecnie stowarzyszeniu szefuje Kees Splint z Holandii. Komitet Europa Rally to reprezentanci krajów członkowskich z całej Europy. W tej chwili zasiada tam 18 przedstawicieli z 13 państw Starego Kontynentu. Polskę reprezentują Piotr Pelka (PZM) oraz Bronisław Bienkiewicz. Członkowie komitetu odbywają spotkania co roku podczas trwania zlotu i podejmują istotne decyzje dot. funkcjonowania organizacji, finansów, a także rozpatrują wnioski o nowe członkostwa. Podczas posiedzenia oceniają także aktualny zlot oraz podejmują decyzję o kolejnym wydarzeniu z cyklu Europa Rally, w tym decyzje o wyborze państw i organizacji, które będą organizatorami zlotu w kolejnych latach.

W związku z tym, iż frekwencja tych zlotów zazwyczaj była bardzo wysoka, sięgając 500-700 załóg (1059 załóg w 1975 roku w Monachium), Komitet ocenia, czy przyszli organizatorzy są w stanie zorganizować zlot z cyklu Europa Rally. Rokrocznie, zanim dojdzie do podpisania umowy z organizatorem, specjalna delegacja sprawdza miejsce oraz zapoznaje się z propozycją programu. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i realizację wydarzenia. W 2022 roku we Włoszech trud ten podejmował Camper Club Universo, a w przyszłym roku za zlot w Krakowie odpowiedzialny będzie Polski Związek Motorowy.

Tak się szczęśliwie złożyło, że właśnie w Polsce, w Krakowie będziemy obchodzić jubileusz – 60 rocznicę Europa Rally. Mając nadzieję na fantastyczne wydarzenie, organizatorzy niemal od roku pracują nad tym, aby w dniach 25-29 maja 2023 roku wszystko przebiegło zgodnie z planem, a zlot przeszedł do historii przede wszystkim jako udany i bezpieczny. Wymaga to skoordynowania działań bardzo wielu instytucji w niemałym przecież mieście, jakim jest Kraków.

Wydarzenie otrzymało patronat Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Pana Andrzeja Guta-Mostowego, Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Witolda Kozłowskiego, oraz patronat Prezydenta Miasta Krakowa – Pana Jacka Majchrowskiego. Oprócz tego w pomoc przy organizacji zlotu zaangażowane są wydziały Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolska Organizacja Turystyczna. Partnerem 60. Europa Rally jest również producent kamperów Globe-Traveller. Przyszłoroczny zlot odbędzie się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego.